O CARiera PEntru VIata TA

 Oportunități de carieră prin consiliere și orientare profesională

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeste in Oameni"

Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot pacursul vietii cu piata muncii"

Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa"

Contract de finantare nr. POSDRU/161/2.1/G/132792

Durata proiectului: 28.04.2014 - 27.10.2015 

Beneficiar: Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad

Partener: Ascent Group S.R.L.