Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea luării unei decizii informate, privind intrarea pe piața muncii respectiv continuarea studiilor, a absolvenților de liceu și universitate din regiunea Vest în cadrul unui program integrat de informare, consiliere și orientare profesională.

Proiectul contribuie la oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 360 de persoane și găsirea unui loc de muncă pentru minim 30 participanți, respectiv continuarea activă a studiilor pentru un număr de 50 de participanți.

Grupul țintă va fi constituit din persoane cu domiciliul în regiunea Vest: 240 elevi de liceu din clasele XI - XII și 120 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ.

Obiective specifice

1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța orientării și consilierii profesionale, elaborării unui plan de carieră și informarea privind modalitățile de realizare a acestora.

2. Cunoașterea setului de competențe cerute de angajatori, a situației de pe piața muncii, a barierelor în căutarea și găsirea unui loc de muncă, pentru viitorii absolvenți de învătământ secundar și terțiar, și a modalităților de depășirea acestora.

3. Dezvoltarea de servicii de orientare și consiliere profesională integrate în sistem partenerial între școli, universități, intreprinderi și alte instituții a tinerilor absolvenți de liceu și universitate.

4. Identificarea aptitudinilor absolvenților de liceu și universitate și orientarea acestora spre o carieră corespunzătoare abilităților, intereselor și disponibilităților de pe piața muncii.

5. Imbunătățirea competențelor transversale/transferabile și a culturii învățării pe tot parcursul vieții, încurajarea inițiativei, creativității, motivării pentru muncă și dezvoltarea abilităților membrilor grupului țintă pentru elaborarea și urmarea unei strategii de carieră profesională de succes.