1.   CONDIȚII DE PARTICIPARE

Ø      La concurs pot participa tineri, elevi de liceu din clasele a 11- a şi a 12- a şi studenţi înscrişi în grupul ţintă a proiectului

Ø       Domiciliul participantului să se regăsească în regiunea de Vest a României (Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara)

Ø      Pentru admiterea la concurs, afişul trebuie trimis înaintea expirării termenului limită

Afişul trebuie trebuie trimis la adresa de e-mail a proiectului „O carieră pentru viaţa ta!”,  carpevita.132792fb @gmail.com împreună cu următoarele date:

Ø      liceul/ facultatea şi profesorul coordonator

Ø      numele elevului/ studentului şi clasa/ anul

Ø      numărul de telefon mobil şi adresa de e-mail a profesorului coordonator

 

2.   CARACTERISTICILE AFIŞULUI

Ø      Afişul poate fi realizat sub formă de pictură, desen, grafică pe calculator, fotografie, colaj, etc.

Ø      Dimensiunea afişului – A4

Ø      Afişul poate cuprinde imagini, elemente grafice, cuvinte, etc., care să exprime ideea/ conceptul/ mesajul referitoare la profesia aleasă

Ø      La final afişul va fi transformat/ trimis în format electronic - pdf, jpeg, tiff, etc.

 

3.   TERMEN LIMITĂ

Ø     Data de 12 martie 2015, orele 18:00 reprezintă termenul limită pentru trimiterea afişelor pe e-mail la adresa  carpevita.132792fb @gmail.com 

Ø     Afişele vor putea fi votate pe site-ul carpevita.uvvg.ro începând cu 13 martie 2015, orele 18:00 până în 18 martie 2015 orele 20:00.

 

4.   EVALUARE

Evaluarea afişelor va fi realizată în două etape:

Ø      Un vot deschis realizat pe site-ul carpevita.uvvg.ro

Ø      Jurizare realizată de către o comisie compusă din cinci membri, cadre universitare şi reprezentanţi ai proiectului.

Punctaj maxim: 100 puncte, din care: 

Ø       max 50 puncte: numărul de voturi de pe site transformat în procente (afişul cu cel mai mare număr de voturi va primi 50 de puncte)   

Ø       max 50 puncte: evaluarea juriului 

Votul va fi realizat pe site-ul carpevita.uvvg.ro unde vom încărca toate afişele, însoţite de urmatoarele date de identificare:

Ø       numele elevului/ studentului

Ø       numele  profesorului coordonator

Ø       liceul/ facultatea de provenienţă şi clasa/ anul

Pentru exercitarea votului va fi necesară înregistrarea pe site cu ajutorul adresei personale de e-mail.

 

5.   CRITERII DE EVALUARE A AFIŞELOR

Afişele vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

Ø      respectarea temei de concurs

Ø      originalitatea lucrării şi a mesajului

Ø      claritatea şi eficacitatea transmiterii mesajului

Ø      respectarea condiţiilor de formă

 

6.   PREMII

Afişele câştigătoare vor fi premiate după cum urmează

Ø      Premiul I         900 de lei

Ø      Premiul II        650 de lei

Ø      Premiul III        400 de lei

Ø      Menţiuni          7 x 200 de lei

 

7.   PAŞII DE URMAT

Ø      Consultarea profesorului coordonator

Ø      Alegerea temei şi informarea cu privire la tema aleasă

Ø      Redactarea afişului

Ø      Înscrierea în concurs

Ø      Informarea cunoscuţilor pentru a obţine cât mai multe voturi

Ø      Participarea la festivitatea de premiere