1.    CONDIȚII DE PARTICIPARE
➢    La concurs pot participa tineri, elevi de liceu din clasele a 11- a și a 12- a și studenți înscriși în grupul țintă a proiectului
➢    Domiciliul participantului să se regăsească în regiunea de Vest a României (Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara)
➢    Pentru admiterea la concurs, afișul trebuie trimis înaintea expirării termenului limită
Afișul trebuie trebuie trimis la adresa de e-mail a proiectului „O carieră pentru viața ta!”,  carpevita.132792fb @gmail.com împreună cu următoarele date:
➢    liceul/ facultatea și profesorul coordonator
➢    numele elevului/ studentului și clasa/ anul
➢    numărul de telefon mobil și adresa de e-mail a profesorului coordonator

2.    CARACTERISTICILE AFIȘULUI
➢    Afişul poate fi realizat sub formă de pictură, desen, grafică pe calculator, fotografie, colaj, etc.
➢    Dimensiunea afişului – A4
➢    Afișul poate cuprinde imagini, elemente grafice, cuvinte, etc., care să exprime ideea/ conceptul/ mesajul referitoare la profesia aleasă
➢    La final afișul va fi transformat/ trimis în format electronic - pdf, jpeg, tiff, etc.

3.    TERMEN LIMITĂ
➢        Data de 15 aprilie 2015, orele 18:00 reprezintă termenul limită pentru trimiterea afișelor pe e-mail la adresa  carpevita.132792fb @gmail.com  
➢        Afișele vor putea fi votate pe site-ul carpevita.uvvg.ro începând cu 16 aprilie 2015, orele 18:00 până în 20 aprilie 2015 orele 20:00.

4.    EVALUARE
Evaluarea afișelor va fi realizată în două etape:
➢    Un vot deschis realizat pe site-ul carpevita.uvvg.ro
➢    Jurizare realizată de către o comisie compusă din cinci membri, cadre universitare și reprezentanți ai proiectului.
Punctaj maxim: 100 puncte, din care:
➢    max 20 puncte: numărul de voturi de pe site transformat în procente (afișul cu cel mai mare număr de voturi va primi 20 de puncte)   
➢    max 80 puncte: evaluarea juriului
Votul va fi realizat pe site-ul carpevita.uvvg.ro unde vom încărca toate afișele, însoțite de urmatoarele date de identificare:
➢    numele elevului/ studentului
➢    numele  profesorului coordonator
➢    liceul/ facultatea de proveniență și clasa/ anul
Pentru exercitarea votului va fi necesară înregistrarea pe site cu ajutorul adresei personale de e-mail.

5.    CRITERII DE EVALUARE A AFIŞELOR
Afișele vor fi evaluate conform următoarelor criterii:
➢    respectarea temei de concurs
➢    originalitatea lucrării şi a mesajului
➢    claritatea și eficacitatea transmiterii mesajului
➢    respectarea condiţiilor de formă

6.    PREMII
Afișele câștigătoare vor fi premiate după cum urmează
➢    Premiul I    900 de lei
➢    Premiul II    650 de lei
➢    Premiul III    400 de lei
➢    Mențiuni    7 x 200 de lei

7.    PAȘII DE URMAT
➢    Consultarea profesorului coordonator
➢    Alegerea temei și informarea cu privire la tema aleasă
➢    Redactarea afișului
➢    Înscrierea în concurs
➢    Informarea cunoscuților pentru a obține cât mai multe voturi
➢    Participarea la festivitatea de premiere