26.05.2014

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Conferinţă de lansare proiect

 

„O carieră pentru viața ta!

Oportunități de carieră prin consiliere și orientare profesională”

 

             Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat cu SC Ascent Group SRL demarează un nou proiect „O carieră pentru viața ta! Oportunități de carieră prin consiliere și orientare profesională”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

            Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea luării unei decizii informate, privind intrarea pe piața muncii, respectiv continuarea studiilor de către absolvenții de liceu și universitate din județul Arad în cadrul unui program integrat de informare, consiliere și orientare profesională.

 

            Cu această ocazie, miercuri, 28 Mai 2014, începând cu ora 12:00 se va desfășura conferința de lansare a proiectului la Hotel Continental Forum Arad, la care sunt invitați să participe toate persoanele care doresc să se informeze cu privire la activitățile proiectului, precum și posibilitățile de a participa la aceste activități.

            Evenimentul va aduce în același timp în atenția participanților importanța colaborării dintre mediul de afaceri și școală pentru integrarea elevilor și studenților pe piața muncii, precum și modalități și oportunități de cooperare pentru pregătirea elevilor și studenților conform cerințelor pieței prin workshop-uri și dezbateri.

            Persoană de contact: Șoim Horațiu - Manager proiect, Băbuţău Carmen - Responsabil de imagine şi comunicare; Universitatea de Vest “Vasile Goldiş“ Arad, tel.: 0257-213066, 0751-217215, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Șoim Horațiu
Manager de Proiect